NHD-0208AZ-RN-YBW-33V

Newhaven Display
763-0208AZRNYBW33V

NHD-0208AZ-RN-YBW-33V

制造商:

说明:
LCD Character Display Modules & Accessories STN-Y/G Refl 40.0 x 35.4

ECAD模型:
下载免费库加载程序,将此文件转换,以供您的ECAD工具使用。了解详情。

供货情况

库存:

无库存

生产周期:

 
最少: 1   倍数: 1

¥-.--
¥-.--

定价 (含13% 增值税)

数量 单价
总价
¥76.3202 ¥76.32
¥71.755 ¥358.78
¥67.122 ¥671.22
¥63.3026 ¥3,165.13
¥60.2064 ¥6,020.64
¥57.2006 ¥17,160.18
¥54.8389 ¥27,419.45
¥51.5845 ¥51,584.50
产品属性 属性值
Newhaven Display
产品种类: LCD字符显示模块与配件
RoHS:  详细信息
LCD Character Display Modules
Reflective
8 x 2
40 mm x 35.4 mm x 8 mm
30.4 mm x 13.9 mm
STN
None
Parallel
Yellow-Green
3.3 V
Bulk
商标: Newhaven Display
特点: Built-in controller ST7066U or equivalent
最大工作温度: + 70 C
最小工作温度: - 20 C
工作温度范围: - 20 C to + 70 C
产品类型: LCD Character Displays
工厂包装数量: 100
子类别: Displays
触摸面板: Without Touch Panel
CNHTS:
8531200000
CAHTS:
8531200010
USHTS:
8531200020
TARIC:
8531204090
MXHTS:
85312001
ECCN:
EAR99
图像 描述
Newhaven Display NHDev Development Board
LCD Development Brd 100 mm x 95 mm